Mit érdemes tudni a PractiKid képességméréséről?

Az iskolakezdés mindenki számára meghatározó élmény. A gyermekek első iskolai éveik során sajátítják el a másokkal való együttműködés alapjait, és ekkor kezdik meg magukban formálni azt a képet, amit képességeikről, illetve tanulmányaikról gondolnak.
A várható tanulási eredményesség objektív előrejelzésével elkerülhetők a gyermekét érintő:
  • kezdeti leblokkolások;
  • nehezen behozható lemaradások;
  • teljes motivációvesztés.
Támogatható önállósága, magabiztossága és az új dolgok iránti nyitottsága!

Az örök kíváncsiság, nyitottság a tudás kulcsa!

A tanulmányok iránt táplált kíváncsiság és motiváció minden gyermekben törékeny állapot. Ha a motiváció sérül, egyre gyakoribb lesz a figyelem elkalandozása, majd az ebből következő leblokkolások, elakadások. Hogy ez a nyitottság ne sérüljön, a támogató közeg mellett elengedhetetlenek a tanulási hatékonyságot támogató alábbi képességek:

Érzékelés

A látottak és hallottak észlelése, majd az észlelt információk belső képként történő megjelenítésének, értelmezésének képessége.

Feldolgozás

A már rendelkezésre álló és az észlelés során befogadott új információk összevetésének, összegzésének, majd memorizálásának képessége.

Alkalmazás

A memorizált információk adaptálása, kreatív alkalmazásuk a problémamegoldás során.
A fenti képességek állapota tesz majd különbséget a tanulmányi kihívásokat könnyen, vagy éppen nehezebben kezelő elsősök között. A szükséges képességek megléte ad biztos alapot az óvoda-iskola átmenet során, míg az esetleges hiányuk nagyban hozzájárulhat a tanulmányi nehézségek kialakulásához.

Mitől lesz a PractiKid a gyerekek kedvence?

Kép az eszközről Kép az eszközről Kép az eszközről Kép az eszközről Kép az eszközről Kép az eszközről

Mesés, interaktív tesztkörnyezet & 100%-ban saját fejlesztésű eszköz

  • Digitális mérőegység és interaktív játék együttese.
  • Játékos feladatokkal méri fel a tanulási képességeket.
  • Minősítés és kudarcélmény nélküli kaland, pozitív és bátorító visszajelzésekkel.
A PractiKid a gamifikált, azaz játékos feladatok és tesztek mellett az animációs kerettörténettől válik igazán gyermekbaráttá. A játékos alapokon nyugvó, erdei történetszálon futó mese során a kitöltő gyerekek egy választott főhőssel végezhetik el a gyakorlatokat.
A gyerekek számára a képességek mérése így lényegében puszta játék, amely során a választott digitális karakter segítségével észrevétlen oldhatnak meg apró feladatokat, segítve ezzel a mesében bemutatott erdőlakókat.
Nézzen bele a kalandba!

Saját fejlesztésű multimédiás eszköz az objektív előrejelzés érdekében

A PractiKid meghaladva a papír alapon nyugvó mérési metódusokat, a digitális bennszülött generáció számára ismerős, szimpatikus és környezetbarát mérőeszközével képes objektív és részletes képet adni a gyermekének várható tanulmányi képességeiről.
Nem pusztán az elvégzett gyakorlatok végeredménye számít, hanem az elvégzés módja is. Ezért a PractiKid jellemzői:
  • Kifejezetten az 5-7 éves gyermekek képességmérésére kifejlesztett eszköz.
  • A célhardveren fellelhető érzékelők, szenzorok és kapcsolók.
  • A központi érintőkijelző és a hozzá tartozó intenzitásmérő, digitális ceruza.

Játék az egész világ!

Minősítés és kudarcmentes módszertan

A gyermekbarát közeg mögött átfogó és lektorált módszertanok adaptálódtak. A saját kutatási és fejlesztési kapacitással kialakított tesztek és tesztbatériák mellett már bevált módszertanok adaptációit is tartalmazza, így az eljárás képes az várható tanulmányi eredményesség előrejelzésére.

A kialakított gyakorlatok sorrendje sosem fix, a program öntanuló képességének köszönhetően rugalmasan változik. Az elvégzett feladatok nehézségének függvényében a szoftver a mesterséges intelligencia által képes meghatározni a soron következő kihívást, gondosan ügyelve rá, hogy véletlenül se fordulhasson elő kudarcélmény.

Nincs minősítés, se kudarcélmény, kizárólag pozitív visszajelzés és biztatás!

Kiknek ajánljuk a PractiKid szolgáltatását?

Szülőknek

Szeretné 5-7 éves gyermeke számára élménnyé tenni az első iskolai éveket?
Mérje fel tanulási képességeit a PractiKid segítségével!
Regisztrálom gyermekem!

Óvodapedagógusoknak

Támogassa a gyerekeket a sikeres iskolakezdésben.
Kérje a PractiKid képességmérését intézménye nevében!
Információt kérek!